1

milyar $

Küresel Gelir
1

milyar $

Ülke Geliri
1

milyon kişi

Küresel İstihdam
1

bin kişi

Ülke İstihdamı