TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi sektördeki rekabeti; dolayısıyla kaliteyi arttırmak için 5174 Sayılı Kanun’un 57’nci maddesine dayanılarak kurulmuş bir meclis. Temsil ettiği sektörü kamu nezdinde temsil etmeye yetkili en üst düzey yapı ve temsil itibariyle en kapsayıcı platformdur. Meclislerde sektörlerin en önde gelen firmaları, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri yer alır. Türkiye’nin tüm Kreatif Sektörleri bu çatı altında toplanmış durumda.

En önemli fonksiyonu sektörel sorunlara çözüm üretmek ve kanun yapıcı üzerinde bu çözümlere dair etkili kalıcı kararlar alınması için lobi faaliyetlerinde bulunmak.

İçeride farklı konularda çalışan son eklenenlerle birlikte 8 komisyonumuz var. Komisyonlarımız daha küçük gruplar halinde toplanıp genel birleşmelerde komisyon ilerlemeleri ve kararları hakkında bilgi veriyorlar.

Kreatif Endüstriler; Sahne Sanatlarından, mimariye, reklamcılığa, İlim edebiyattan, moda tasarımına, grafik ve endüstriyel tasarıma, dijital oyun üreticiliğinden etkinlik organizasyona yayılan ürün ve hizmetlerin yaratım, üretim ve dağıtımıyla ilgilenen kişi ve işletmelerin tamamını kapsıyor.

Bu Meclisimizin 2. Dönemi. Her meclisin görev süresi 2 sene. İlk dönemin yani Kurucu meclisin Başkanlığını Fırat Kasapoğlu ben de yardımcılığını yaptım. 2. Dönemde ise Meclisimiz oybirliği ile beni başkan olarak görevlendirmeyi uygun buldu.

A. Ata KAVAME
TOBB Kreatif Endüstriler Meclis Başkanı