Misyon

  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı On Birinci Kalkınma Planı ( 2019 – 2023) hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı teşvik etmek
  • Türkiye’nin tüm sanat değerlerini, kreatif endüstrilerini ve kültürel eğitimini daha önce hiç görülmemiş bir şekilde etkili ve güçlü bir şekilde bir araya getiren bir organizasyon olmak.

 Vizyon

  • Türkiye’de kreatif alanda üretim yapan bireylerin, kreatif girişimcilerin ve kreatif endüstrilerin küresel olarak rekabetçi, büyüyen ve sürdürülebilir bir ekonomide birleşmesi.