Kreatif endüstriler ana girdi olarak yaratıcılık ve entelektüel sermayeyi kullanan mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtım ağlarını, ekonomik değeri ve piyasa yönelimi olan ya da olmayan, maddi ve gayri maddi ürün ve entelektüel ya da sanatsal hizmet ve etkinlikleri içerir.

Zanaat, hizmet ve sanayi sektörlerinin kesişiminde bulunan bir dizi etkinliği ifade eder.

 

KREATİF ENDÜSRTİ KAVRAMI

 

“Kültürel endüstrisi” kavramı- kültürel eserlerin yaratılması, endüstriyel olarak yeniden üretimi ve toplu dağıtımı- 1948’de Theodore Adorno ve Max Horkheimer tarafından ortaya atılmıştır. Konseptin ortaya konulmasından bu yana yarım yüzyıl geçti ve bu süre zarfında kültürel ürünleri yaratma, üretme ve dağıtma yolları önemli ölçüde değişti. Kültürel endüstriler, teknolojik gelişmelere ve medyanın toplumdaki değişen yerine uyum sağlamanın yanı sıra, küresel pazarlara ulaşmak için sofistike üretim süreçleri ve büyük ölçekli dağıtım yöntemlerini de bünyesine kattı.

1948’den sonra kavram zaman içinde kapsam ve yöntem değişimlerine maruz kalarak 1990’larda, Avustralya ve Birleşik Krallık’ta, yaratıcı ekonomiye doğru gelişti. Yaratıcı ekonomi, yaratıcılığa vurgu yapar ve onu yeniliğin motoru, teknolojik değişim ve iş geliştirmede karşılaştırmalı bir avantaj olarak sunar. Bu, politika geliştirme çevrelerinde “yaratıcı endüstriler” terimlerinin kullanılmasına ve kullanılmasına yol açtı.

 

Son 10 yıldır “Kreatif Endüstriler” olarak adlandırılan kavramın güçlü kültürel kökleri bulunuyor ve ‘kültürel endüstriler’ terimi içinde tiyatro, dans, müzik, film, görsel sanatlar ve miras sektörünü tanımlamak için kullanılıyordu.

1997’de, Birleşik Krallık’ta İşçi Partisi hükümeti bir tanım yapmaya ve bunların İngiliz ekonomisi üzerindeki doğrudan etkisini değerlendirmeye karar verdi. Avustralya hükümeti Creative Nation tarafından 1994 yılında yayınlanan bir araştırmaya ve davet edilen önde gelen yaratıcı girişimcilerden oluşan bir grubun tavsiyesine dayanarak, 1998’de Kültür, Medya ve Spor Departmanı Kreatif Endüstri Haritalama Belgesi yayınladı.

Belgede; reklamcılık, mimari, sanat ve antika pazarı, el sanatları, tasarım, moda tasarımcısı, film, interaktif eğlence yazılımı, müzik, gösteri sanatları, yayıncılık, yazılım, televizyon ve radyo gibi faaliyet alanları da belirlendi.

Kreatif Endüstri tanımı ise şu şekilde yapıldı;

“Kökeni bireysel yaratıcılık, beceri ve yeteneklere dayanan ve fikri mülkiyetin oluşturulması ve kullanılması yoluyla zenginlik ve istihdam yaratma potansiyeline sahip endüstriler.”

 

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi

 

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi; 5174 sayılı kanunun, 7. maddesine dayanarak, 2017 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında kurulmuştur.

Türkiye’nin moda tasarımcılarını, grafik tasarımcılarını, endüstriyel tasarımcılarını, dijital oyun üreticilerini, müzik endüstrileri paydaşlarını, etkinlik sektörü paydaşlarını, sinema sektörü paydaşlarını, mimarlarını, reklamcılarını, fotoğraf sanatçılarını, plastik sanatçıları, tiyatrocuları, sahne sanatları çalışanlarını ve sanatçılar dahil olmak üzere tüm kreatif ve kültür endüstrilerini kamu nezdinde temsil etmeye yetkili en üst düzey çatı yapıdır.

Bu çerçevede ülkemizde endüstri kapsamında değerlendirilen ve meclisimizin desteklediği alt sektörler şu şekilde sırlanmaktadır.

 

 • Sahne Sanatları
 • Tiyatro
 • Sahne performansı
 • Deneyim tasarımı
 • Moda tasarım
 • Dijital sanatlar
 • Reklamcılık
 • Grafik tasarım
 • Müzik
 • Sinema
 • Mimarlık
 • Endüstriyel tasarım
 • İlim / Edebiyat
 • Oyun tasarımı
 • Fotoğrafçılık
 • Plastik sanatları
Sahne Sanatları

SAHNE SANATLARI

Canlı bir seyirci önünde bireyler veya gruplar tarafından gerçekleştirilen yaratıcı sanatlardır. Enstrümantal müzik, vokal müzik, dans ve tiyatro, sahne sanatları endüstrisine dahildir ve dünyadaki kültürlerin ayrılmaz bir parçasıdır.

Tiyatro

TİYATRO

Bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilemesi amacıyla hazırlanmış gösterilerdir. Farklı bir şekilde duyguların ve olayların hareket ve konuşmalarla anlatılmasıdır.

Sahne Performansı

SAHNE PERFORMANSI

Performans sanatı, tipik olarak bir izleyiciye veya izleyicilere (sokakta olduğu gibi) canlı bir sunum sunan ve oyunculuk, şiir, müzik, dans ve resim gibi sanatlardan yararlanan zamana dayalı bir sanat formudur. Performans sanatı her yerde, her tür mekânda veya ortamda ve herhangi bir süre boyunca gerçekleşebilir.

Deneyim Tasarımı

DENEYİM TASARIMI

Somut ve soyut hizmet öğelerinin dikkatli bir şekilde planlanması yoluyla, konuklarla veya müşterilerle duygusal bir bağ oluşturmaya yönelik, online ve offline kaynakların birlikte kullanıldığı hizmet ve danışmanlıkların tümüne verilen isimdir.

Moda Tasarımı

MODA
En basit ifadeyle, moda endüstrisi kıyafet yapma işi olarak tanımlanabilir ancak endüstri, birçok farklı küçük ve daha niş endüstriyi kapsar.

Dijital Sanatlar

DİJİTAL SANAT

Dijital sanat, yaratıcı veya sunum sürecinin bir parçası olarak dijital teknolojiyi kullanan sanatsal bir çalışma veya uygulamadır.

Reklamcılık

REKLAMCILIK

Reklam üretimi, tasarımı, dağıtımı ve geliştirilmesi alanlarında; reklam ve medya ajanslarını, reklam mecralarını ve reklam üretiminde rol alan yapımcıları temsil etmekteyiz.

Grafik Tasarımı

GRAFİK TASARIMI

Sektör, kurumsal kimlik/marka oluşturma, reklamcılık, baskı üretimi ve web tasarımı dahil olmak üzere birçok faaliyeti içermektedir.

Müzik

MÜZİK

Çeşitli formlarda müziğin üretimini, dağıtımını ve satışını ve ayrıca canlı müzik performansının tanıtımını içerir. Müzik temelli fikri mülkiyetlerin yaratılmasına ve kullanılmasını da içine alan faaliyetleri kapsar.

Sinema

SİNEMA

Sinema sektörü; film yapımcılığının teknolojik ve ticari kurumlarından oluşur. Film yapım şirketleri, film stüdyoları, sinematografi, film yapımı, senaryo yazımı, yapım öncesi, yapım sonrası, film festivalleri, dağıtım, oyuncular, yönetmenler ve diğer film ekibi dışında sektörle temaslı tüm alt iş kollarını kapsar.

Mimarlık

MİMARİ

Mimarlık, bir binanın tasarımı, inşasının planlanması ve koruma faaliyeti ile ilişkilidir. Mimarlık ana çerçevesinde; peyzaj mimarlığı, iç tasarım ve şehir planlaması konularında ele alınmaktadır.

Endüstriyel Tasarım

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Her gün dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan ürünleri, cihazları, nesneleri ve hizmetleri tasarlamanın profesyonel uygulamasıdır. İnovasyonu yönlendiren, iş başarısı oluşturan ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayan stratejik bir problem çözme sürecidir.

İlim Ve Edebiyat

İLİM – EDEBİYAT

Yayıncılık, yazılı ve kayıtlı materyal ve yazılımların düzenlenmesi, oluşturulması ve pazarlanması işidir. Meclisimiz ilim – edebiyat sektörü içinde; yazar, yayın evi, redaktör, çevirmen, dizgi ve tasarım gibi alt iş kollarını da temsil etmektedir.

Oyun Tasarımı

OYUN TASARIMI

Oyun endüstrisi, video oyunlarının geliştirilmesi, pazarlanması ve paraya çevrilmesiyle ilgili endüstridir. Düzinelerce iş disiplinini kapsar ve bileşenleri dünya çapında binlerce insanı istihdam eder.

Fotoğrafçılık

FOTOĞRAF

“Fotoğraf çekme veya film çekme faaliyeti veya işi olarak” tanımlanabilir. Sektör kapsamında; fotoğraf işleme çalışanları, film laboratuvarı teknisyenleri ve fotoğraf ekipmanı tamircileri de dahil olmak üzere geleneksel fotoğrafçılık işleri ve ekipmanları meclis tarafından temsil edilmektedir.

Plastik Sanatları

PLASTİK SANATLAR

Heykel veya seramik gibi kalıplama veya modelleme yoluyla plastik bir ortamın fiziksel manipülasyonunu içeren sanat formudur.