• Kreatif Endüstriler kavramı ve kapsamı ile ilgili ülke genelinde bilinçlendirme,
  • Endüstriyi bütünsel bir biçimde ele alarak politika yapıcıların, yaratıcı girişimcilerin ve sanatçıların becerilerini geliştirmek ve bilgilerini artırmak,
  • Kreatif endüstrilerin gelişimi için verimli bir sistem kurmak,
  • İş gücü ve kapasiteyi kaliteli insan kaynağı ile buluşturmak,
  • Fikri, sınai ve telif haklarının kapsamını genişleterek uygulanabilirliğini artırmak,
  • Endüstrinin oluşturduğu pazarın kapasitesini artırmak.